Aktualności : ArtexIT - specjaliści od wdrożeń IT

AktualnościUwaga, zostało już tylko parę tygodni! Nowe przepisy w sprawie etykiet

2014-10-23
Firma Artex IT stworzyła nową aplikację do etykietowania produktów spożywczych przez co zminimalizowała najczęstsze błędy popełniane przez producentów.

Od kilku miesięcy branża spożywcza przygotowuje się do wprowadzenia nowych, bardziej czytelnych etykiet dla produktów spożywczych, które mają na celu przede wszystkim umożliwienie konsumentom dokonania świadomych i bezpiecznych decyzji. Konsument dokonując wyboru musi mieć świadomość o pełnym składzie produktu, a przekaz ten musi być jasny i w pełni dla niego zrozumiały. Od 13 grudnia 2014 roku każdy podmiot działający na rynku spożywczym ma obowiązek oznakowania swojego wyrobu według nowych obowiązujących standardów unijnych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku.

Zasadniczym aspektem dla rynku wewnętrznego jest prawidłowe przekazywanie informacji konsumentom na temat nabywanej przez nich żywności. Ma to na celu, uniemożliwienie wprowadzania błędnych danych przez producentów na wyprodukowane przez nich wyroby. Konieczne było wprowadzenie wspólnych zasad, wymogów i definicji aby stworzyć jasną podstawę prawną łączącą przepisy unijne z krajowymi. Główne obowiązki leżące po stronie przedsiębiorcy zostały  uregulowane w Rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Informacje zawarte na etykiecie, jak i jej wygląd zostały ściśle określone. Każdy zakład produkcyjny zobowiązany jest do oznakowania swoich towarów etykietami z informacjami takimi jak: nazwa, wykaz i ilość określonych składników, wartość netto żywności, termin przydatności do spożycia, specjalne warunki przechowywania, nazwę lub firmę i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym lub importera, kraj lub miejsce pochodzenia oraz  instrukcję użycia. Atutem nowego oznaczania produktów spożywczych jest wyszczególnienie w składzie substancji wywołujących alergię lub reakcje nietolerancji pokarmowej wśród osób wymagających spożycia produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Regulacjom został poddany również wygląd etykiet. Została określona wielkość czcionki- litery powinny mieć co najmniej 1,2 mm, z wyjątkiem małych etykiet oraz pojemników.  Informacje znajdujące się na produktach muszą być dobrze widoczne i nieusuwalne. Każda etykieta umieszczona na produkcie musi być w języku polskim co ma na celu ułatwienie konsumentom odnalezienia informacji o produkcie żywnościowym.
        Firma Artex IT, kilka miesięcy temu stworzyła specjalną aplikację, której zadaniem jest etykietowanie artykułów spożywczych oraz ewidencja towarów. Proces ten jest bardzo prosty, dzięki czemu wspomaga automatyzację ewidencji produktów, ich znakowanie oraz określanie indeksu towarowego. Cały system podłączony jest do skonfigurowanych do tego celu drukarek. Dzięki aplikacji klient ma możliwość wybrania aktualnego zlecenia produkcyjnego ze wskazaniem kategorii produktu, który opuścił dany proces produkcyjny, a  następnie ma możliwość wprowadzenia jego ilości. Finalnym etapem tego procesu jest etykieta, która pozwala na zewidencjonowanie produktu.

           Głównym celem regulacji prawnych dotyczących sposobu etykietowania towarów jest zminimalizowanie najczęstszych błędów popełnianych przez producentów. Zaniedbania w tym sektorze mogą prowadzić do odpowiedzialności administracyjnej bądź karnej, co może powodować poważne problemy w zakładach produkcyjnych. Aby nie naruszyć tych regulacji warto skorzystać z aplikacji stworzonej przez firmę Artex IT. Aplikacja ta jest sprawnie działającym programem aktualizowanym wraz z potrzebami zakładów produkcyjnych .

 Zapraszamy również na stronę internetową Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Znajdą tam Państwo szczegółowe informację na temat zmian w oznakowaniu artykułów spożywczych.

Przejdź do strony

 

Masz pytania, jesteś zainteresowany ofertą

ARTEX IT Artur Gregorczyk

Biuro: 
ul. Podmiejska 6a, 26-600 Radom
e-mail: biuro@artexit.pl

Tel.:  48 48 385 13 75
Fax : 48 385 13 75 wew. 27

Oferty i zapytania:
Tel. : 48 385 13 75 wew. 26

więcej

Pomoc zdalna

Klienci
którzy nam zaufali

Zobacz dlaczego warto zaufać specjalistom

Biuro: ul. Struga 60, 26-600 Radom

copyright © 2014 www.artexit.pl

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl