Aktualności : ArtexIT - specjaliści od wdrożeń IT

AktualnościJednolity Plik Kontrolny

2017-11-10
Już od 1 stycznia 2018 roku polskie mikroprzedsiębiorstwa zobowiązane będą do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Linia produktowa Streamsoft PCBiznes jest w pełni na to gotowa.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK to rozwiązanie informatyczne wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających. Najprościej mówiąc JPK to  zbiór danych wyeksportowanych bezpośrednio z systemów IT podatników, posiadającymi ustandaryzowaną formę, umożliwiającą organom ich łatwą analizę. 

Po co te zmiany?

Priorytetem przy wprowadzaniu JPK było usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Wcześniej podatnik miał możliwość przesyłania danych w dowolnym formacie, co utrudniało sprawną kontrolę deklarowanych rozliczeń z użyciem systemu informatycznego. Ujednolicenie do JPK ma za zadanie zmniejszyć problematyczność kontroli, a co za tym idzie skracać czas jej trwania i obniżyć koszty. A czy podatnicy także będą czerpać korzyści ze zmian? Tu resort podkreśla, że po pierwsze pomysł zaoszczędzi płatnikom kontroli bezpośrednich. Po drugie zaś, format JPK pomoże w prowadzeniu wewnętrznych rozliczeń  oraz usystematyzuje wymianę dokumentacji pomiędzy jednostkami firmy.

Oprogramowanie Streamsoft jest w pełni przygotowane na Jednolity Plik Kontrolny. 

 

 

Masz pytania, jesteś zainteresowany ofertą

ARTEX IT Artur Gregorczyk

Biuro: 
ul. Podmiejska 6a, 26-600 Radom
e-mail: biuro@artexit.pl

Tel.:  48 48 385 13 75
Fax : 48 385 13 75 wew. 27

Oferty i zapytania:
Tel. : 48 385 13 75 wew. 26

więcej

Pomoc zdalna - Teamviewer 7

Pomoc zdalna - Anydesk

Klienci
którzy nam zaufali

Zobacz dlaczego warto zaufać specjalistom

Biuro: ul. Struga 60, 26-600 Radom

copyright © 2014 www.artexit.pl

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl